Wersja polska English version Deutsche Version Ukrainskij variant

  1. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze mocy pieca saunowego do kabiny?
  2. Czy do pieca saunowego można włożyć jakiekolwiek kamienie?
  3. Jak często należy wymieniać kamienie w piecu saunowym w saunie w prywatnym domu?
  4. Co to jest bezpieczna odległość od pieca saunowego?
  5. Czy elektryczny piec saunowy może grozić porażeniem prądem?
  6. Czy można używać pieca saunowego, w którym jedna grzałka jest przepalona?
  7. Czy można samodzielnie podłączyć piec do sieci i samodzielnie wymieniać grzałki?

Na co należy zwrócić uwagę przy doborze mocy pieca saunowego do kabiny?

Moc pieca dobieramy w zależności od kubatury /objętości/ kabiny sauny i od materiału, jaki został użyty do jej budowy. Im większa jest kubatura kabiny, tym mocniejszy powinien być piec. Jeśli do budowy kabiny użyto nieizolowanych elementów drewnianych (litych bali drewnianych), szkła, płytek ceramicznych, cegły, szklanych luxfer itp. kabina sauny będzie się dłużej nagrzewać i będzie potrzebny piec o większej mocy. W sprzedaży są piece o zróżnicowanej mocy, więc zanim zwrócą się Państwo do sprzedawcy pieców saunowych, powinniście wiedzieć jaką kubaturę ma Wasza kabina i z jakiego materiału jest zbudowana.

Czy do pieca saunowego można włożyć jakiekolwiek kamienie?

Kamienie odpowiednie do pieca saunowego muszą mieć możliwość kumulowania możliwie jak największej ilości ciepła. Dlatego muszą być jak najcięższe /muszą mieć dużą masę/, mieć ciemny kolor i być odpowiedniej wielkości. Takie warunki spełniają np. kamienie perydytowe. Mamy w sprzedaży te kamienie, pochodzą od sprawdzonych dostawców , a ich skład i jakość są gwarantowane.

Jak często należy wymieniać kamienie w piecu saunowym w saunie w prywatnym domu?

Wszystko zależy od tego, jak często używany jest piec. Jeśli przeciętnie dwa razy w tygodniu, kamienie należy wymieniać co rok. Od czasu do czasu dobrze jest przeglądać kamienie, bowiem mają one tendencję do kruszenia się /rozpadają się tworząc piasek, który utrudnia swobodny przepływ powietrza między kamieniami. Dobry przepływ powietrza zapewnia natomiast długotrwałe bezawaryjne działanie pieca i chroni grzałki przed przepaleniem.

Co to jest bezpieczna odległość od pieca saunowego?

Bezpieczna odległość to taka, która zabezpiecza przed możliwością zapalenia się drewnianych części kabiny od rozgrzanego pieca. Producenci pieców wyznaczają takie bezpieczne odległości na podstawie prowadzonych badań i obowiązujących przepisów. Te odległości nie mogą być przekraczane, bo może to spowodować pożar.

Czy elektryczny piec saunowy może grozić porażeniem prądem?

Piece elektryczne są bezpieczne pod warunkiem, że są prawidłowo zainstalowane. Odpowiednie urzędy badawcze w krajach producentów pieców badają standardy bezpieczeństwa pieców i wydają odpowiednie świadectwa bezpieczeństwa. W Polsce takie świadectwa oznaczane są literą "B", a np. w Finlandii - literami "FI". Piece saunowe są połączone z przewodami zasilającymi w taki sposób, że ich stykające się metalowe części są uziemione. Poszczególne przewody są izolowane osłonami silikonowymi, odpornymi na wysokie temperatury.

Czy można używać pieca saunowego, w którym jedna grzałka jest przepalona?

Zepsutą grzałkę należy natychmiast wymienić, ponieważ te, które pozostały, są nadmiernie przegrzane i za chwilę i one będą przepalone.

Czy można samodzielnie podłączyć piec do sieci i samodzielnie wymieniać grzałki?

Wszystkie operacje na urządzeniach elektrycznych muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego, upoważnionego elektryka lub osobę posiadającą odpowiednią wiedzę. Muszą być zawsze wykonywane na urządzeniu odłączonym od sieci.

Wersja przyjazna do wydruku Dodaj naszą stronę do ulubionych Ustaw naszą stronę jako startową